27 maj 2011

Assa Kauppi - En bergsprängare som skulptör


Det finns faktiskt en utställare som sticker av markant från alla de övriga på Konsthögskolans Examensutställning. Assa Kauppi är en kvinna som inte går av för hackor. Utbildad bergsprängare och skulptör. Hon har gjort en serie porträtt av barn som står färdiga för en simtävling. Det är gjuten brons, målad och patinerad med perfekt hantverk. Verket är en kommentar till vår individualistiska tävlingskultur.

”Tävlingen startar långt innan startskottet går. Det startade generationer tillbaka. Barnen vet inte om det. I det fysiska kan vi bara ana det som sitter djupt rotat. [ ... ]
Verket the Race is Over reflekterar över en värld där vi inte längre försöker jämna ut orättvisorna, utan istället desperat försöker att överleva – oavsett om vi trampar ner varandra.”
säger Assa Kauppi, i utställningskatalogen

Inga kommentarer: