03 maj 2011

Dödshotade barn utvisas

Dödshotade barn utvisas

Om man tror berättelsen som den redovisas i pressen, måste jag hålla med om att detta är orimlig grymhet.

Sådana här historier kommer regelbundet. Först vill jag givetvis säga att de mycket väl kan vara sanna. Icke desto mindre har de ett syfte nämligen att upprätthålla en myt om att Sverige har en, på gränsen till orimligt, hård och restriktiv invandringspolitik.

Vad som inte talas lika mycket om är den stora bilden. Att Sverige har Europas högsta invandring i förhållande till befolkning (några medelhavsöar har värre). Att antalet invandrare bara verkar kunna öka. Att inga politiker försöker hålla igen. Att våra politiker håller på med utbyte av Sveriges befolkning. Antalet invandrade per år överstiger snart antalet födda.

De vill att du skall tänka – ”vi måste bli mer generösa!”

I själva verket är det så att grymheterna inte blir mindre bara för att fler släpps in. Tvärtom! Ju mer vi underhåller föreställningen om att Sverige är ”det bästa nybyggarlandet” och mänsklighetens räddare, desto fler söker sig hit. Och så länge vi har någon slags reglerad invandring kommer antalet som (borde) avvisas att öka i samma takt.

Ju fler ärenden, desto större risk för orimligt grymma beslut. Alltså – om ni vill minska risken för grymma avvisningar måste vi få ut bilden att Sverige inte alls är något nybyggarland. Vi måste åtminstone visa bilden av att vara stränga och snåla. Kanske måste vi t.o.m. göra en del ”grymma” utvisningar – för att visa världen att vi inte är ”snällare” än något annat folk. Då först kanske färre försöker komma hit.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!

Bra inlägg, i det stora hela och på lite längre sikt kan ju inte flyktingmottagande hjälpa någon egentligen, då invandringen bara leder till att ny konflikthärdar skapas (oroväckande lika dem som flyktingarna just flydde ifrån). Jag har hört att begreppet "balkanisering" brukar användas för att beskriva denna process.

Det kan ju dock kortvarigt finns faktiska behov för flyktingar att uppehålla sig någon annan stans i sitt hemland, och i de fall som sådan behov uppstår önskar jag att man ist. för att tillåta invandring bygger sk. "safe havens" i närområdet intill konflikthärden -detta skulle hjälpa många fler pga. en bättre tillgänglighet och en lägre prislapp.

Ha det bra! H.