27 maj 2011

Miljöpartiets svek


(Detta är första texten på skärmutställningen jag visade utanför Miljöpartiets kongress i Karlstad 2011-05-20)

Miljöpartiet de gröna säger sig vilja skapa ett ekologiskt långsiktigt uthålligt samhälle. Därför ger också många som är aktiva i miljörörelserna MP sitt politiska förtroende.

Man måste föreställa sig att ett långsiktigt stabilt samhälles grundläggande förutsättning är en stabil och trogen befolkning, där människor känner ett särskilt ansvar för just den plats på Jorden hon blivit tilldelad.

Hos Miljöpartiet finns emellertid ingen förståelse alls för migrations- och befolkningsfrågor sedda i ett ekologiskt sammanhang. Miljöpartiet har svalt den befängda idén att allt människoliv är oändligt värdefullt: ”Ju fler desto bättre!”

Jorden är överbefolkad. I väntan på en naturlig allmän global folkminskning är den fundamentala utmaningen är hur vi skall klara försörjningen under en 100-årsperiod av kraftigt överuttag.

Sverige har – tack vare våra förfäders ansträngningar och vår måttligt stora befolkning – ovanligt goda möjligheter att vara ett ekologiskt föredöme, men med Miljöpartiets migrationsprogram kan vi på sin höjd bli ett extremt dyrbart kulturellt Disneyland överbefolkat av andra länders misslyckanden.

Miljöpartiet spottar på Jorden och våra förfäder. Med flertusenårig trogen befolkning som faktiskt väsentligen brukat landet uthålligt, och utan koloniala förbrytelser, gör Miljöpartiet gemensam sak med hela den etablerade makteliten, från liberaler till kommunister, för att låta landet tas över av främmande folkslag.

Liberalernas mål – den nya världsordningen med total frihandel – där alla är rotlösa ”individer” som bara lever för stundens konsumtion och obehindrat flyttar dit där arbetsmarknaden för tillfället lockar, kan inte vara mer fjärran från en överlevnadskultur.

Miljöpartiets svek mot det svenska folket är särskilt fruktansvärt eftersom det innebär en pervertering av en ideologi om anpassning till naturen som är så nödvändig för vår överlevnad.

Vänd om! Lyssna till förnuftet och självbevarelsedriften!

Etnopluralism istället för "mångkultur"

En värld med etnisk och kulturell mångfald ger möjlighet till fredligt sökande efter långsiktiga överlevnadskulturer enligt flera olika modeller.

En värld med bestående mångfald kräver att folken tillåts vara säregna inom sina egna självständiga nationer.

Om inte vi svenskar försvarar vårt folk och vår kultur och vår rätt på Jorden, så lär ingen annan gör det åt oss.

1 kommentar:

feminix sa...

Oh, du sätter ord på mina virriga tankar. Jag blir lyrisk!