31 maj 2011

Kärnkraften i Tyskland avvecklas

Tyskland avskaffar sig självt?

(DN) (DN)
Regeringen i Tyskland har beslutat att börja avveckla all kärnkraft i landet. Det är med skräckblandad förtjusning jag tar emot det.

Idag kommer 23% av tysklands el från 17 kärnkraftverk. Dessa skall alltså stängas en efter en. Det är, påstår man, meningen att fortsätta minska användning av fossilbränsle med 40% till år 2020. Inte heller tror man att det tyska folket kommer att stödja att man istället köper kärnkraftsel eller fossilel från Frankrike eller Sverige. Tyskland använder redan idag störst andel vindkraft i världen (17% i Sverige använder vi bara 3% vindkraftel). Givetvis vill man bygga fler vindkraftverk men vindkraften är en mycket nyckfull energikälla. I brist på bra lagringsmetoder måste vindkraften kompletteras med minst lika hög kapacitet s.k. reglerkraft. Det är sådana kraftverk som kan sättas igång med kort varsel när vinden mojnar. I Sverige har vi ännu så länge vattenkraft så det räcker både för oss själva och för att sälja men utrymmet att sälja reglerkraft till andra länder blir mindre och mindre när också Sverige får allt fler vindkraftverk.

Den spontana tillväxten i både Tyskland och Sverige pekar som vanligt mot allt högre behov av elström. Man kan förvänta sig att behovet av elström kommer att öka drastiskt de närmaste tiotalet år eftersom fossilbränsle skall ersättas med bl.a. eldrift i alla bilar och bussar.

Utan att göra en avancerad beräkning pekar allt detta mot en allvarlig elenergibrist i Tyskland inom en nära framtid. Energipriserna kommer att skjuta i höjden och inte stabiliserats förrän marknaden rättat munnen efter matsäcken. Elbristen i Tyskland kommer att spilla över på andra europeiska länder. Vi får också i Sverige högre elpriser när tillgången minskar och efterfrågan fortsätter att öka.

Innebär det att Tyskland påbörjar en radikal avveckling av sin industri? Det vore verkligen spännande! Miljörörelsen och vi andra som oroar oss över mänsklighetens framfart på Jorden har länge talat för döva öron om att den ständiga tillväxten i längden är omöjlig och att civilisationernas strävan måste vara att finna en stabil balans – gärna på väsentligt lägre nivå av resursförbrukning än idag.

Man frågar sig om Tyskland faktiskt är den första industrinationen som kommer att påbörja bygget av ett postindustriellt jämviktssamhälle. Det vore verkligen fantastiskt! Jag tror det när vi ser det. Jag följer utvecklingen med spänning.

Tyvärr är det dock stor risk att man kommer att fortsätta tillväxtlinjen till varje pris genom import. Då ökar kolbrytningen i Polen, jakten på olja skärps i Arktis och Sveriges sista älvar kommer att vara en oemotståndlig frestelse.

Inga kommentarer: