29 maj 2009

Arbetskraftsbrist i Europa

Kapitalet planerar för en ny befolkning i Europa

De som styr i de stora bolagen, i EU och i många delstaternas regeringar, kräver TILLVÄXT till varje pris. Invandring är en av deras modeller. Ju fler desto bättre! Ingen hänsyn tas till kultur, historia och etnisitet. Det enda som gäller är fler arbetande, fler konsumenter och därmed rikare överklass.

Brist på arbetskraft öppnar för invandring. DN-2007-09-13
Artikeln handlar om EU:s kommissionär för migrationsfrågor, Franco Frattini, som vill konkurrera med USA och Kanada om att dra till sig fler invandrare.
Han vill ha ett "blått kort", motsvarande det "gröna kort" som USA delar ut. Det skall ge rätt att komma och arbeta i Europa. Efter fem år skall man ansöka om medborgarskap. Han vill öppna migrationskontor på flera ställen i Afrika.

Detta är en politik för kollektivt kulturellt självmord. Fantaster som denne Frattini måste stoppas!

Förslagen har behandlats och läget idag är att ett "blue card"-system är på väg att sjösättas.

"The Brussels-based Council of the European Union adopted the resolution establishing the Blue Card residence permit on May 25 this year, but it may need up to two years to become effective because each member-country will still have to merge it with its own laws."

Inga kommentarer: