21 maj 2009

EU-valet: Europa försvinner i vår folkvandringstid

På Dagens Nyheters webplats kan man testa sina åsikter i de frågor som är aktuella inför EU-parlamentsvalet:
http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/vad-ska-du-rosta-pa-i-eu-valet-1.869858

Ute i Europa växer oron för den stora invandringen från Afrika och Mellanöstern.


Samtidigt finns det enormt mäktiga nyliberala krafter som längtar efter massiv arbetskraftsinvandring. Man tror det skall ge ”tillväxt”. I hemlighet hoppas nyliberalerna att ökat utbud på arbetskraft skall hålla nere lönerna och därmed ge utjämnat konkurrensläge gentemot låglöneländer. Syftet är att tjäna stora pengar.


En tredje kraft är vänstern som i grunden hatar Europa och dess ursprungsbefolkningar. De hoppas att vår civilisation kan sona sin ”skuld” mot 3:e världen genom att ge upp européernas naturliga hemortsrätt i sina respektive nationer. De vill tillåta praktiskt taget fri invandring för alla som vill.


Vänstern och högern har alltså knutit en ohelig allians för att uppnå ”jämlikhet” mellan fattiga och rika världsdelar. Det skall ske genom att de måttligt fattiga i de rika länderna skall dras ner i djup fattigdom, samtidigt som de idag alltför fattiga förhoppningsvis skall komma upp till en nivå av långsiktigt uthärdlig inte fullt så djup fattigdom.


Vänstern vill inte se att det globaliserade klassamhället kommer att bli ännu svårare att reformera.ALLA partier verkar vara överens om att Turkiet skall vara med. Ingen (utom SD) vill se att det vore ett stort steg mot att aveuropeisera Europa. Turkarna stoppades utanför Wien 1526 och 1683. Skall de nu släppas in utan motstånd?


Franz Geffels, Slaget om Wien 1683 eller "Slakten vid Kahlenberg" (Wikipedia Commons)

Invandring

ALLA är överens om att massinvandringen skall fortsätta. Bara SD förstår att det är ett hot mot vår europeiska överlevnad. Men vi MÅSTE skärpa kraven och reglerna, annars försvinner Europa inom några årtionden!Inställningen till illegal invandring är vettlös. Man är t.o.m. beredd att subventionera illegal vistelse i landet! (Bara SD har en rimlig inställning.)

Arbetskraftsinvandring


Här finns en intressant nyansskillnad mellan de etablerade partierna. Socialdemokraterna (och Folkpartiet, varför?) har lojaliteter med fackföreningsrörelsen. Man inser nog någonstans i bakhuvudet att det kan leda till lönedumpning och försämrade fackliga styrkeförhållanden.Skillnaden blir ännu tydligare när det uttryckligen gäller löner och fackliga vilkor. Det är värt att påpeka att Centerpartiet inte har några som helst skrupler över att frihandel med arbetskraft leder till lönedumpning och försvagning av arbetsrätt och facklig styrka. Centern är ett oförblommerat nyliberalt parti. De har bytt plats med Moderaterna på höger-vänster-skalan.

Superstaten
Det finns en tydlig skillnad mellan kandidaternas entusiasm för överstatlighet och bygget av EU som ett Europas Förenta Stater. Hela mittfältet är från Moderater till Socialdemokrater, med Centerpartiet i spetsen är jätteentusiastiska över att Sverige skall bli en obetydlig ”kommun” i den nya framväxande (som de tror) supermakten. En ohelig allians med Vänstern, Miljöpartiet, Junilistan och Sverigedemokraterna är emot superstatsbygget. Bara den sista ser nationen Sverige och dess folk som något gott att bygga på.

Klimat och miljö
Klimatfrågan enar i princip Sverige även om det inte ser ut så här. Vi vill göra något, vi vill gå före. Jag tror att det finns en bra poäng med att varje nation självt tar ansvar och gör så mycket som det kan göra. Att byta ”utsläppsrätter” och kvitta sin egen miljöförstöring mot miljövårdande bistånd är i grunden osunt och riskerar att blanda bort vem som egentligen har ansvaret. Därför tror jag mer på vänstern-miljöpartiet i de här. Miljöpartiets 80% minskning till 2025 är förmodligen ett överbud, men ambitionen är jag med på.

Slutsats
Jag röstar på Sverigedemokraterna.

Inga kommentarer: