28 maj 2009

Svik inte européerna, Fredrik Reinfeldt

Socialdemokraterna Evin Cetin, Anders Lago, Jan Eliasson skriver på DN-debatt "Svik inte flyktingarna, Fredrik Reinfeldt". De har stora idéer för Europas invandringspolitik. "Sprid flyktingarna mellan Europas länder. Statsministern måste hålla sitt löfte och göra flyktingpolitiken till huvudnummer medan Sverige är ordförandeland för EU. Sverige måste få Europas ledare att enas om ett hållbart sätt att sprida flyktingmottagandet rättvist över hela den europeiska kontinenten."

De här socialdemokraterna har inte någon aning om vad ordet HÅLLBAR innebär.

Sveriges invandringspolitik är det mest ohållbara man överhuvudtaget kan föreställa sig: "Vem kan snabbast göra svenskarna till en minoritet i sitt eget land?" De senaste åren ligger invandringen i samma storleksordning som barnafödandet. Det betyder att av två nya medborgare i Sverige är en invandrare och bara en nyfödd. Och andelen invandrare stiger, medan födelsetalen sjunker. Sätt er ner och räkna!!!!!
Hur länge kan vi fortsätta att tala om Sverige som ett svenskt land?

Det är djupt orättvist att försöka utmåla moderaterna som någon slags motståndare till folkvandringspolitiken. Tvärtom, de har öppnat för praktiskt taget fri arbetskraftsinvandring.

Nej. Sanningen är att ni är lika goda kålsupare hela bandet från höger till vänster.

Svenska EU-parlamentariker intar en extremposition i invandringsfrågan. Låt oss "för Guds skull" hoppas att inte hela EU svänger i svensk riktning.

Kan ni tala om hur mycket invandring Europa tål? Lika mycket som Sverige (i förhållande till den befintliga befolkningen)? Eller ännu mer?

Det är fullkomligt omöjligt att föra en verkligt human flyktingpolitik. Var ni än lägger ribban kommer det att finnas många miljoner som med samma rätt skulle kunna behöva byta hemland. Ni nämner några: "I Sri Lanka rapporteras mer än 200.000 personer på flykt från sina hem. I Pakistan är hundratusentals på flykt ....". Vad det gäller Pakistan är det redan snarare miljoner! Om Europa öppnade för fri invandring skulle 50 miljoner börja packa väskorna redan dagen därpå. Ni måste alltid säga NEJ till de flesta. Det är omöjligt att vara "generös".

Européerna och deras politiker måste lära sig förstå att vi inte kan rädda världen genom att låta nödlidande flytta hit. Europa är inte stort nog. Europa kommer att gå under. Alla sociala skyddsnät kommer att totalt förstöras om sådan gökar som Evin Cetin, Anders Lago och Jan Eliasson släpps lös i europeisk flyktingpolitik för att förverkliga sina "visioner".

Europeisk (och Svensk) invandringspolitik borde styras av en nollvision. Invandringen skall inte få vara större än utvandringen. Inget annat är långsiktigt hållbart.

Rösta på Nationaldemokraterna eller Sverigedemokraterna!

Inga kommentarer: