21 maj 2009

Hjälp jag är Sverigedemokrat!!!

På Dagens Nyheters webplats kan man testa sina frågor mot partierna som ställer upp i EU-parlamentsvalet:
http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/vad-ska-du-rosta-pa-i-eu-valet-1.869858

Det är 25 frågor och de flesta förefaller mig viktiga. Det finns bl.a. 4 eller 5 frågor om EU:s invandringspolitik och flera frågor om klimatpolitik. Givetvis frågor om Lissabonfördraget, militärt sammarbete och gemensam utrikespolitik.

Då är det så märkligt att Sverigedemokraterna inte finns med som alternativ. Jag undrar hur man resonerar på Dagens Nyheter.

Man kunde ju bara ta med redan etablerade partier med representanter i EU-parlamentet. Men då skull ju inte Piratpartiet komma med.

Kanske menar man att Piratpartiet ändå skall få vara med eftersom de har en så tydlig profil (i en fråga). Då borde ju Sverigedemokraterna finnas med med minst lika stor rätt. SD har en tydlig profil som avviker radikalt från de övriga i närmast 20 frågor av 25. Är inte det grundläggande konsumentupplysning att de också får vara med.

Jag tror att testskaparna prövat på ett litet urval ”vanliga väljare” och upptäckt att 20, 30 procent skulle få veta att de står närmast Sverigedemokraterna. En slutsats som Dagens Nyheter ”för allt smör i Småland” vill undvika att sprida.

1 kommentar:

Markus sa...

Aftonbladet har ett likadant test som innefattar SD.