23 november 2010

Arbetskraftsinvandring – nej tack!

Tobias Billström förklarar Moderaternas och regeringens entusiasm för arbetskraftsinvandring på DN-Debatt 23/11. Det är inga nya argument, men jag upprepar också gärna mina djupt kända åsikter däremot.
Intressant också som kommentar till Rovdrift av utländsk arbetskraft pågår

Sverige håller på att försvinna
Sverige har sedan mer än 30 år haft en extremt hög invandring. Landet håller på att få en helt ny befolkning. Sveriges ursprungliga svenska folk har all anledning att se med största oro på denna utveckling. Det finns gott om förfärande exempel på hur kolonisation lett till utträngning, förtryck och t. o. m. folkmord.

Regeringens uppgift är folkets intresse inte företagens
Både Alliansregeringen och den gamla Socialdemokratiska regeringen har drivit Sverige som om det vore ett multinationellt bolag. Tillväxt till varje pris har varit ledstjärnan. Det är fel utgångspunkt! Regeringens uppgift är att underlätta det befintliga svenska folkets försörjning och välbefinnande. Staten och näringslivet är till för folket inte tvärtom. Det betyder t.ex. att om det inte finns tillräckligt många arbetssökande till en post, då får företagen konkurrera om arbetskraften. Kanske väljer man att höja lönen, kanske väljer man att inte expandera. Tillväxt är ur samhällets synvinkel inte ett självändamål!

Åldersfördelningen och pensionsavgångarna
”Fram till 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension.” När etablissemanget talar låter alltid som om det bara skulle vara ”svenskar” som går i pension. Invandrare åldras också. Då måste de ersättas av ännu fler invandrare?

Tillväxt är eskalerande ekologisk katastrof
Vi lever i en överbefolkad och överutnyttjad värld. Mänsklig aktivitet är så stor att t o m klimatet påverkats. All övrig natur trängs ut av städer, industri och jordbruk. Vi upplever en långsamt eskalerande ekologisk katastrof. I vår tid borde det inte vara ”tillväxt” som står på agendan. Frågan som borde genomsyra ALLT politiskt arbete borde vara: Hur skall vi komma ur tillväxtspiralen? Hur skall vi få ekonomi och samhälle att MINSKA?

Ekonomisk tillväxt är kanske ett nödvändigt ont i många av världens allra fattigaste länder, men för de flesta andra länder är det en ekonomi för ordnad reträtt som måste organiseras. Minskad befolkning är en del av lösningen – inte ett problem.

Specialkompetens
Det har och kommer alltid att finnas en internationell marknad för särskilda specialkompetenser. Det handlar i det här sammanhanget om ett mycket litet antal, och det har aldrig varit några problem.

Vård, städ och restaurang
”... inte minst i kommuner som redan i dag har svårt att hitta arbetskraft ...”, ”... behoven av vård och omsorg [kommer] att öka ...”. Det är fullkomligt befängt att tala om behov av import av arbetskraft till dessa områden. Det behövs bara kunskap i svenska språket och en kortare utbildning så är man på banan. Problemet ligger snarare i att motivera arbetslösa svenskar att ta sådana jobb. Löneförhöjning och förbättrad status kunde öka andelen svenskar i dessa arbeten. Det är viktigt att inse att en fungerande ekonomi kräver att det finns arbeten av olika svårighetsgrad tillgängliga för majoriteten av befolkningen. Nu har det blivit hela branscher som i praktiken håller på att tas över av utlänningar. Svenska ungdomar behöver också enkla jobb som första steg in på arbetsmarknaden. Fri arbetskraftsinvandring till enkla lågstatusjobb leder till lönedumpning och hårdnande social segregering på arbetsmarknaden.

Illegala invandrare
”Frågan är om vi vill ha en svart arbetsmarknad med människor som kommer utan tillstånd och därmed är rättslösa och löper risk för exploatering eller en reglerad och välordnad arbetskraftsinvandring där människor faktiskt har möjlighet att kräva sina rättigheter.”
I Tobias Billströms värld är vi totalt hjälplösa mot migrationsströmmarna. Det är självklart inte så. Det är inte en slump att Sverige har högst invandring i Europa (jämfört med befintlig befolkning). Självklart kan vi skärpa invandringspolitiken om vi vill! Då är det särskilt viktigt att snart och bestämt avvisa dem som fått avslag på asylansökan. För att vända utvecklingen krävs det att vi snarast skaffar oss ett rykte i världen om att vara ”hårda” och ”snåla”. Då kommer så småningom allt färre att försöka ta sig hit.

Inga kommentarer: