04 november 2010

Partiledardebatten

Jimmy Åkesson gjorde en strålande debut i gårdagens partiledardebatt. Trygg, säker och skärpt.
"jag har jobbat halva mitt liv på att ta mig in i den här församlingen. jag har gjort det för att få tillfälle att för er få framföra de här åsikterna."

Jimmy Åkesson utnyttjade alla möjligheter till replikskifte. Särskilt starkt var det när han angrep motsägelsen med Alliansens och Fredrik Reinfeldts "arbetslinje". Alliansen har lyckats skapa 100.000 ny jobb under förra mandatperioden, men samtidigt har man importerat mer än 300.000 människor som har mycket små förutsättningar att få ett normalt jobb på vår arbetsmarknad. Vad är det om inte att importera arbetslöshet?

Inga kommentarer: