25 november 2010

Ett land utan folk?

Våra svenska politiker resonerar som om de ledde kolonisationen av en obebodd kontinent.
Om Sverige har något lägre befolkning per kvadratkilometer än världen idag har i genomsnitt så är det inte något skäl till att föreställa sig Sverige som "underbefolkat".

Ekonomisk tillväxt
Självklart leder kolonisation till "ekonomisk tillväxt". Naturligtvis blev Amerika "rikare" genom att miljoner Europeer och Afrikaner flyttade dit. Men blev indianerna rikare?

Lika självklart är att om miljoner araber och afrikaner flyttar till Sverige så blir det till slut (även om det också kostar väldigt mycket) "ekonomisk tillväxt". Men har vi som svenskar någon glädje av det? Knappast!

Sverige måste få förbli ett svenskt land
Våra förfäder har byggt upp det här landet till ett någorlunda välfungerande samhälle. Vi (svenskar) har alla förutsättningar att kunna fortsätta att driva ett solidariskt och välordnat samhälle. Om vi importerar några enstaka nyckelkompetenser, eller exporterar några, förändrar inte grundidén att vi klarar oss utmärkt med den befintliga befolkningen. De som redan flyttat hit får vi väl försöka integrera så gott det går, om vi inte kan förmå dem att flytta tillbaka.

Världen är överbefolkad
Befolkningsfrågan i världen handlar inte om "att få plats". Det finns gott om plats t o m i Gazaremsan. Det finns obebyggda tomter och man kan bygga högre. Jag läste någon stans att hela mänskligheten kan få plats på en yta stor som Italien om vi lever lika tätt som man i dag gör i Singapor. Vad det handlar om är att det behövs "underbefolkade" områden som producerar ett överskott av ekosystemtjänster, mat, skog och andra naturresurser som kan konsumeras i de tätbefolkade områdena. Jag vill att Sverige skall vara ett sådant område som gör ett positivt ekologiskt fotspår.

För övrigt. Det finns en obebodd kontinent, Antarktis. Lite kärvt klimat men med vindkraft, värmepumpar och centralvärme kan vi säkert få in miljoner - kanske miljarder där? Nej! Seriöst. Vi (mänskligheten) bör låta Antarktis vara ett naturreservat som världsarv. En människofredad zon.

Rädda Sverige åt den svenska ursprungsbefolkningen!
Stoppa massinvandringen!
Uppmuntra återvandring!

Inga kommentarer: