05 november 2010

”En ny era för mänskligheten att leva i harmoni med naturen”

”Vi kommer att läsa i historieböckerna att det var i Nagoya som en ny era för att leva i harmoni med naturen föddes och en global enighet om att skydda livet på jorden fastställdes. Historien kommer att minnas att detta inte skulle varit möjligt utan Japans regering och det japanska folkets beslutsamhet och ett enastående lederskap. Om historien kommer att minnas Kyoto som den plats där det första klimatfördraget slöts, så kommer vi att minnas Nagoya som den plats där fördraget om biologisk mångfald föddes.” Så säger Ahmed Djoghlaf, generalsekreterar för konventionen om biologisk mångfald.

De snålar inte på de stora orden.

FN-mötet hölls 18-29 oktober i staden Nagoya i prefekturen Aichi i Japan. Det var den tionde konferensen om Konventionen för Bevarande av Biologisk Mångfald. 122 ministrar, 5 regerings- eller statschefer. Ett antal representanter för s.k. ursprungsbefolkningar, NGO:s mm. Med 193 parters undertecknande har man ”nästan universellt deltagande”.

Miljörörelsen är nöjd.
”Det globala miljöarbetet, som fick sig en ordentlig törn på klimatmötet i Köpenhamn, är åter på banan. Det borgar gott för framtiden”, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Resultat
Mötet i Nagoya lade fast en vision för 2050, ett mål för 2020 och konkreta delmål till samma år. 17 procent av land- och vattenområdena samt 10 procent av kust- och marina områden i världen ska skyddas från exploatering. Överfisket ska stoppas, skadliga subventioner som förstör biologisk mångfald ska fasas ut och gröna räkenskaper ska utvecklas.

En viktig komponent, som återkommer överallt i dokumenten, är att de fattigaste länderna i ”syd” måste få ekonomisk, teknisk och vetenskaplig hjälp från de rikaste länderna.

En annan viktig sak är att man betonar skyddet av ursprungsbefolkningar som bevarat traditionella kunskaper om sin natur. Dessa måste om inte annat få rimlig ekonomisk ersättning om deras kunskaper utnyttjas av t.ex. läkemedlsindustrin.

Källor:
Pressrelease: ”A new era of harmony ...”

Dokumenten som inte ännu är slutredigerade.
Centrum för Biologisk Mångfald
Avtal om biologisk mångfald klart, DN 2010-10-29
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/avtal-om-biologisk-mangfald-klart-1.1199267

Inga kommentarer: