23 januari 2012

Oväntat stöd för teorin om global uppvärmning

(Följande artikel skrev jag i oktober i fjol. Den har varit publicerad i Nationell Idag i november. Den borde ha vara tillgänglig på min blogg också. Nu blir den det.)

Oväntat stöd för teorin om en pågående global uppvärmning

”Är du skeptiker till teorin om Global Uppvärmning? Det finns många bra skäl att vara skeptisk.” - så börjar fysikern
en artikel i Wall Street Journal. En tidningen som, liksom Nationell Idag, har många s.k. klimatskeptiker till läsare. Därefter börjar ha plocka ner argumenten ett efter ett.

Ett argument mot teorin om att en uppvärmning av Jordens klimat överhuvudtaget pågår har varit att det finns systematiska fel i hur man använt statistik. Klimatmätstationerna är inte slumpmässigt utplacerade. Många av dem finns nära städer och vägar, platser som mycket väl kan förväntas ha haft lokal uppvärmning genom läckande värme från hus och trafik, avsaknad av vegetation, etc.

Den s.k. ”Climate Gate”-affären för två år sedan handlade bl.a. om att klimatforskarna vid University of East Anglia (UEA), rent av hade utvalt data för att bedrägligt stödja påståendet att en uppvärmning pågår. UEA är i och för sig sedan länge friade från misstanken om forskningsfusk, men det har inte hindrat fortsatta konspirationsteorier.

En forskargrupp där Richard Muller deltog gjorde därför en alternativ statistisk studie av insamlade temperaturmätningar. Gruppens resultat stödjer mycket tydligt teorin om att en uppvärmning av Jordens klimat pågår. Det är kanske i och för sig inte ett omtumlande resultat, det anmärkningsvärda är att undersökning gjorts på initiativ av klimatskeptiker, med ekonomiskt stöd av olje- och stålindustrin, som uppenbart hoppats på ett annat resultat. Flera av de deltagande forskarna är också kända för att tidigare ha deltagit i den offentlig debatten om klimatfrågan på skeptiker- eller förnekaresidan.

Den vetenskapliga artikeln, med den behändiga titeln ”Influence of Urban Heating on the Global Temperature Land Average Using Rural Sites Identified from MODIS Classifications”, är fullt läsbar för den naturvetenskapligt allmänbildade. Den ger en inblick i vilka svårigheter det innebär att värdera data från ojämn utspridda stationer, som varit i drift olika länge och som kanske bytt teknik flera gånger.

Med hjälp av flera olika metoder har man i alla fall lyckats sålla fram stationer från ”mycket lantliga lägen” som kan antas opåverkade av lokal mänsklig aktivitet (16 128 st). Dessa har jämförts med en beräkning över hela datamängden (39 028 st), på samma sätt som de kritiserade tidigare undersökningarna. Resultatet visade att skillnaden var liten, och att den, tvärt emot det förväntade, visade en tydligare uppvärmningstendens från delmängden ”mycket lantliga lägen”.


39.028 väderstationer som används i Berkeley Earth Dataset. Svarta är ”mycket lantliga lägen” (very rural). Det ser ut som om USA och Nord-Europa är täckta av ”lantliga” lägen. Det beror mer på att mätstationerna ligger så tätt att de överlappar varandra. Det är bara 18% av stationerna som är ”mycket lantliga” i USA.

För att få fram ett globalt genomsnitt måste resultaten viktas så att inte områden med mycket tät täckning av mätstationer blir överrepresenterade. Resultaten efter viktning ger ett tydligt stöd för teorin om att en global uppvärmning pågår och att uppvärmningstakten är stigande.

Den global genomsnittstemperaturens förändringar över landyta enligt ”Berkeley Earth Surface Temperature Global Average”, som stämmer mycket väl med de kurvor som presenterats av t.ex. University of East Anglia. Genomsnittet 1950-1980 är satt till 0. Uppvärmningen accelererar och är efter 1950 1,9 ± 0,1 °C/100 år.

TemperaturmätningsstationUppvärmning °C/100 år
Alla lägen 1895 – 20070,98 ± 0,04
Mycket lantliga lägen 1895 – 20071,08 ± 0,08
Skillnaden alla minus lantliga-0,10 ± 0,06
Globalt viktat 1950-20101,9 ± 0,1
Skillnaden alla minus lantliga-0,19 ± 0,19Resultaten från varje enstaka station kan visa mycket varierande resultat. En tredjedel av stationerna visar avkylning, men två tredjedelar visar uppvärmning. Forskarna understryker att det är fullständigt uteslutet att dra några slutsatser om klimatförändringar från enstaka lokaler. Det krävs många mätställen, lång tid och avancerad statistisk analys för att bevisa att en global uppvärmning pågår.

Slutsatsen Richard Muller drar är att en global klimatförändring pågår. Det är bortom allt tvivel. Han säger däremot inget om orsaken är mänskliga utsläpp av koldioxid eller om det finns andra naturliga orsaker. Det är utanför undersökningens syfte att ta ställning till.

Källor:
”Influence of Urban Heating on the Global Temperature Land Average
Using Rural Sites Identified from MODIS Classifications”
Charlotte Wickham, Judith Curry, Don Groom, Robert Jacobsen,
Richard Muller, Saul Perlmutter, Robert Rohde, Arthur Rosenfeld,
Jonathan Wurtele

”The Berkeley Earth Project”, University of California, Lawrence Berkeley Laboratory, Department of Physics, Berkeley, Georgia Institute of Technology, GIT, Atlanta

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant läsning! Tack!

/EW