10 december 2009

ADRA – nya hem för återvändande flyktingarJag pratade med en kvinna från Burundi. Hon är i Köpenhamn för att berätta om hur man kan hjälpa återvändande flyktingar. Idén är att en donator genom ADRA kan hjälpa en bestämd flyktingfamilj att bygga upp ett nytt hem. Givaren får ett foto och redovisning hur just hennes projekt genomförts. Det kostar ca 5000 svenska kr att köpa materialet för att bygga ett litet tegelhus och det ger en familj en nystart i sitt gamla hemland.

Jag tror att detta kan vara ett projekt som fungerar mycket bra. Det är väl värt ett stöd om man har 5000 att undvara.

Jag måste fråga henne hur hon tror det skulle gå om ett sådant projekt som hennes plötsligt skulle få hundra gånger så stora donationer. Det kunde ju bli resultatet om ”vi”, dvs. västerländska stater verkligen börjar betala vår ”klimatskuld”. Skulle då inte hyenorna samlas?

Jag tror ”vi” (många västerlänningar) är rädda för att korruptionen skulle öka. Och resultatet kan ju bli att de fattiga ländernas regeringar tycker att om ”de rika” betalar för att bygga skolor och sjukhus, då kan de köpa vapen och tilldela sig själva lyxförmåner för resten av statens medel. Även om vi skulle vilja betala vår skuld, vem skall vi betala till?

Hon försäkrade att ADRA inte hade några problem med korruption (vad annars kunde hon säga). Jag tror henne. Att ADRA fungerar beror på att det fortfarande inte är så stort. Det fungerar därför att engagerade människor offrar sin tid och energi på det, och det fungerar därför att det fortfarande inte är så stora pengar i omlopp. Men vad händer om biståndsflödet verkligen växte så mycket som klimatskulden kräver?

Inga kommentarer: