14 december 2009

Säkerhetsprincipen

Säker strategi att möta klimatförändringar

Det finns åtskilliga av Nationell Idags läsare som är skeptiska till teorin om att klimatförändringarna beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser. Det är tyvärr ett förrädiskt argument att använda osäkerhet som ett skäl att inte göra något.
Vetenskap arbetar inte med absolut säkerhet. Man kan på sin höjd bevisa att en teori är falsk, men aldrig med absolut visshet att den är sann. Vi är övertygade om att det finns en sanning, men vi kan aldrig vara säkra på att vi verkligen har fångat den. Nya resultat kan tvinga vetenskapen att skriva om teorin.

IPCC (The Intergovermental Panel on Climate Change) arbetar på uppdrag av FN. Uppdraget är att sammanfatta och utvärdera den forskning som pågår om klimatsystemet. IPCC säger också att man med ”90% sannolikhet” vågar påslå att en uppvärmningsprocess pågår och att människors utsläpp av växthusgaser är huvudorsaken. Det finns ett inslag av politisk styrning i IPCC:s arbete. Ordet ”intergovermental” säger också det. Det är ett skäl så gott som något att förhålla sig en lite skeptisk. Det är rimligt att fråga sig om det finns politiska intressen bakom att framställa klimatfrågorna i någon särskild riktning. Det finns också kritik från flera håll. Vi såg ett exempel i NI nr 30.

Kritik mot IPCC finns också från andra hållet. Danska klimatforskare har gjort en sammanfattning av vad som hänt inom klimatforskningen de senaste fem åren (”Synthesis Report from Climate Change, Global Risks, Challenges & Decision”, Köpenhamn 2009, hämta en pdf på http://climatecongress.ku.dk/). IPCC:s senaste rapport från 2007 bygger på ungefär fem år gamla data. Rapporten pekar på en rad skäl till att se betydligt allvarligare på situationen än vad IPCC gör. Det handlar om nya bedömningar av tröskeleffekter. Naturen har en naturlig tendens att stabilisera klimatet både globalt och regionalt. Men om en viss stressnivå överskrids kommer återkopplingen att accelerera förändringen, kanske bortom kontroll, för att sedan landa i ett helt annat stabilt läge. Enligt de värsta scenariorna kan hela jordens klimatsystem komma att stabiliseras sex grader högre än i förindustriell tid. I något mindre skala handlar det om att de tropiska regnskogarna övergår till savann. Förlusten av biologisk mångfald skulle vara helt fasansfullt enorm.

”Synthesis ...” är lättläst. Lättare än IPCC:s rapporter. Den bygger också på artiklar som lästs och värderats av andra forskare (s.k. ”peer reviewed”). Den sammanfattar forskningsläget och redovisar också de senaste forskningsresultaten. ”Ta hem ett exemplar och tvinga en 'skeptiker' att läsa den!” uppmanade redaktören Katherine Richardson i sitt tal för Klimaforum.Källa: Anders Wijkman, Johan Rockström, ”Vi kan inte förhandla med naturen”, Tällberg papers, no 1, december 2009.

Vad bör göras?
Slutsatsen från forskare och även från politiker som inte sitter alltför hårt knutna till storbolagen och stormakterna är entydig. Handla nu! Vänta inte. Ju längre man väntar desto mer drastiska åtgärder måste vidtas om det visar sig att de värsta farhagorna håller på att besannas. Industriländerna måste genast börja avvecklingen av fossilbränslesamhället. Utvecklingsländerna måste få tillgång till bästa möjliga teknik redan från början så att de inte bygger sig in i fossilbränsleberoende samhällen. De senare får inte tillåtas bli hindrade av patentregler, och de måste få viss ekonomisk hjälp att välja alternativ som kortsiktigt kan verka dyrare, men som i längden är bättre för klimatet.

Om det skulle visa sig att man har fel om växthusgaserna, så finns det ändå många andra tecken på att vi nått tillväxtens gräns. Planetens ekologiska system behöver en paus. Det som i värsta fall inträffar är att vi (tillfälligt) bromsar in de mänskliga samhällenas tillväxt. Naturen får en chans att komma igen. Kanske blir världen samtidigt lite mer rättvist. Inga naturresurser går förlorade, tvärtom, de kommer bara att räcka längre. Vi skall ju bli kvar på planeten Jorden i tusentals år.

(artikeln har också skickats till "Nationell Idag")

Inga kommentarer: