08 december 2009

Det alternativa klimattoppmötet


Naomi Klein


Det alternativa klimattoppmötet i Köpenhamn

Jag är på Klimaforum09, ”Den alternative klimatopmøde”, i konferenscentret DGI-byen i centrala Köpenhamn. Här har samlats aktivister från hela världen för att bevaka och utmana FN-toppmötet, COP15, som pågår ett par kilometer härifrån på ”Bella Center”. Det lär vara ett enormt säkerhetspådrag kring Bella Center. Det lär vara svårt att ens komma i närheten om man inte har passersedel. Man har stiftat tillfälliga lagar för att kunna bura in bråkmakare och omedelbart utvisa utlänningar som demonstrerar olagligt eller försöker ställa till bråk.


Stämningsbild från "den alternative klimatopmøde" i DGI-byen, Köpenhamn.


Iskoncert
Klimaforum09 öppnades med en mycket speciell konsert med den danska kompositören och slagverksvirtuosen Lisbeth Diers. Hon spelade på isblock direktimporterade från Grönland. Föreställningen pågick i en timme. Isinstrumenten gick vartefter sönder under framförandet Det var en mycket speciell effekt när stora isstycken lossnade och kraschade i golvet mitt i musiken. Lisbeth måste improvisera vartefter instrumenten förändrades. Det hela ackompanjerades av traditionella musiker på violiner och blåsinstrument. (Man kan i och för sig också undra över hur många ton CO2 som måste ha släppts ut för att frakta ett ton is hit från Grönland.)


Lisbeth Diers spelar på grönländska isblock


Stoppa industriell ”agrobusiness”
Henry Saragih, från Indonesien, var kvällens första talare. Han talade för världens småjordbrukare. Saragih menade att det industriella jordbruket är en av de viktigaste källorna till utsläpp av växthusgaser. Det är inte hållbart att producera maten med massiva insatser av fossil energi och konstgjorda gödningsämnen. Vi måste stoppa ”landgrabbing”, dvs. att storkapitalister köper upp småböndernas marker. Därmed drivs fattiga bönder till arbetslöshet och fattigdom i städernas utkanter. FN hade som mål att halvera svår fattigdom i världen till 2015, men vi ser istället att fattigdomen ökar! Den nuvarande världsordningen kan inte tillfredsställa folkens behov.
Industrijordbruket kan i princip försörja världens befolkning, men bara om de har fortsatt tillgång till billig energi och enorma mängder sötvatten. Men det ger miljarder arbetslösa och undersysselsatta, med social katastrof som följd.


Henry SaragihLeave the oil in the soil, leave the coal in the hole!

Nero Bassi från Nigeria talade om vilket högt pris folket i hans hemland får betala för oljan. Olja är inte billigt! Oljan förefaller billig därför att man inte betalar det fulla priset.

Nero upprepar ett återkommande tema: Klimatkrisen är orsakad av industriländerna, men det är Afrika som får betala. De svåraste effekterna av klimatförändringarna drabbar Afrika i form av torka och rubbade årstidsväxlingar. I-länderna måste betala!

Naomi Klein: Kapitalism kan inte lösa klimatkrisen
”If you think globalisation is bad – wait until we tell you about capitalism!”
Naomi Klein är väl för dagens vänster ungefär vad Lenin var för 1910-talets socialister. Det är ingen överdrift att säga att det var mycket höga förväntningar på hennes tal. Hon är dock ingen demagog. Hon erkänner att hon inte så djupt insatt i de naturvetenskapliga sidan, men det går inte att ta fel om hennes djupa engagemang mot ekonomisk orättvisa i dagens värld. Hennes perspektiv är att hon kommer från Kanada. Om USA kan i alla fall sägas att de aldrig raticifierade Kyoto-protokollet. De har inte svikit något åtagande. Mitt land däremot skrev på, säger Naomi, men har inte gjort något alls för att uppfylla åtagandena. Tvärtom! När oljepriserna stigit har det plötsligt blivit big business att exploatera Albertas tjärsand. Det kostar tre gånger så mycket energi att få fram raffinerad olja ur tjärsand än ur vanlig råolja. Och det innebär förstörelse av enorma arealer av skogsmark. Kanada har blivit oljeland och utsläppen har ökat 30% från 1990 år nivå. Kanadensiska regeringens svek mot Kyotoavtalet visar att vad som än beslutas i ett möjligt Köpenhamnsprotokoll så kommer kapitalet att svika om det passar dem bättre. Kapitalism är förräderi.


Naomi Klein

Vad de än kommer fram till där ute på Bella Center, misstro dem! Vi är de sanna ”skeptikerna”. Vi måste ta tillbaka ordet ”skeptisk” (”reclaim the word 'sceptic'”). De som nu kallas ”skeptiker” är egentligen förnekare.

Rättvisa först
Ett avtal för att stoppa klimatförändringarna måste bygga på rättvisa. Klimatkrisen är skapad av industriländerna och industriländerna måste betala. Ett resonabelt avtal måste innehålla:

1)Kraftfulla utsläppsminskningar i I-länderna, i nivå med vår historiska skuld.

2)I-länderna måste betala för anpassning och för att om möjligt läka de skador som uppkommit i fattiga länder p g a klimatförändringar.

3)I-länderna måste betala 500-600 miljarder dollar för att utvecklingsländer skall kunna gå direkt på den bästa tekniken, utan att gå omvägen över fossila bränslen. Det får inte heller bli så som det varit med patent, att folken i fattiga länder blir utan mediciner, därför att läkemedelsbolagen sitter på patenten. Utvecklingsländerna måste få tillgång till bästa möjliga teknologi.

Sammanfattningsvis behövs alltså en massiv omfördelning av välfärd. Om vi kan nå ett avtal, då måste det också till kraft bakom orden. Kapitalet är mäktigt men vi måste bygga folkrörelser så starka och beslutsamma att man inte vågar gå emot oss.

Åke Blomdahl

Inga kommentarer: