09 december 2009

De rika skall betala!


Kapitalismen är anklagad. De rika skall betala! Tyvärr är det ingen som berättar för mig var de tror gränsen går mellan brottsling och offer, mellan rik och fattig. Var står kineserna? Är de ett ”utvecklingsland” eller ett ”industriland”? Jag vill hävda att de är både och. De har hela den sociala ojämlikheten inom sina egna gränser. Om inte kineserna tar på sig ansvaret att minska sina utsläpp av växthusgaser på egen hand så kommer inte mänskligheten att klara målen. De rika länderna skall definitivt hjälpa de fattigaste, men vi kan inte ensamma både klara problemet och betala enorma skadestånd dessutom.

Åke Blomdahl, på Den Alternativa Klimatkonferenen i Köpenhamn

Inga kommentarer: