14 december 2009

FörnekareMotdemonstranter kräver att klimattoppmötet stoppas
En liten högljud skara kräver att ”Climategate” skall utredas. De menar att några allvarliga klimatförändringar alls inte kan bevisas och om de ändå finns så beror de inte på mänsklig aktivitet. Lyndon LaRouches sekt, här representerade av en tysk grupp, ser inga som helst skäl att hejda industriell tillväxt. Befolkningstillväxten borde snarare öka menar de. Det finns inga skäl att tro att naturen sätter några gränser.

”Climategate” har fått sitt namn i analogi till ”Watergate” som fällde USA:s president Nixon. Hackare har lyckats få tag på emailkonversation till och från en engelsk grupp klimatforskare. Man anklagar ledande företrädare inom IPCC för att avsiktligt ha motarbetat sådan forskare som haft alternativa idéer om uppvärmning eller varit kritiska till den dominerande teorin om växthuseffekten. Man har också upprepat anklagelser om forskningsfukt genom manipulation av statistik.

Kontroversen om fakta är välkänd sedan lång tid och handlar om ”hockeykurvan” som togs fram redan på 1990-talet. Det är utan tvivel så att Jordens medeltemperatur varierat genom årtusendena. Det gäller frågan om den senaste tillfälliga värmeperioden, som kulminerade i närheten av år 1000 e v t. Var det lika varmt som det är idag? För att söka svaret har man använt årsringar på träd. Det är en känsligt detektivarbete och det blir stor osäkerhet ju längre tillbaka man går.

Inga kommentarer: