28 september 2010

Demografisk katastrof


”Hela västVärlden står inför en gigantisk utmaning med åldrande befolkning och låga födelsetal. Konkurrensen om framtidens arbetskraft kommer att bli stenhård. Hur ska vi i Sverige bli ett attraktivt land att flytta till? Det måste vara utgångspunkten för debatten kring migration och integration.” DN Debatt 2010-09-28


Resonemanget som artikelförfattarna för är precis så fel det någonsin kan bli. Det är inget mindre än receptet för västerlandets undergång och kinesernas, indiernas, arabernas och bantufolkens erövring av världen.

Detta är en fråga jag behandlat i flera tidigare blogginlägg och artiklar i tidningar sedan 20 år tillbaka. Men det är tydligen fortfarande lika svårt att förstå.

Världen är överbefolkad.

En ekonomi som är beroende av befolkningstillväxt, globalt eller nationellt, är ekologiskt vidrig. En säker väg till förstörelse av Jordens biologiska grund.

Befolkningsmängden måste minska i hela världen.

Det finns inga länder som har ”för liten” befolkning. De ställen där det är glesbefolkat finns det skog, savanner, åkrar, våtmarker dvs. där sker den biologiska återhämtningen. Det måste givetvis alltid finnas länder som har lägre befolkningstäthet än genomsnittet.

Alla länder – även Saudi Arabien och Somalia måste så snart som möjligt få en ”åldrande befolkning”.

Självklart kan ett land som Sverige klara av att försörja sina åldringar utan att ersätta låg nativitet med invandring.

Det demografiska världsläget kännetecknas idag av ytterst stor obalans. Befolkningsexplosionen pågår fortfarande med full kraft i Afrika och Mellanöstern och delar av Asien. Samtidigt minskar (eller kommer snart att minska) ursprungsbefolkningarna i Europa, Japan, Kina, Nord-Amerika. Om man tillåter fritt flöde av människor från explosionsländerna till de (i detta avseende) ekologiskt ansvarstagande industrialiserade länderna innebär det att:

Befolkningarna i västvärden ersätts av afrikaner, asiater och mellanösternfolk.

Trycket på högnativitetsländer att utveckla sin ekonomi och att minska befolkningstillväxten försvinner. Dessa länder fortsätter att vara fattiga och översvämmade av barn och arbetslösa som fortsätter att migrera till de länder som just då är mest attraktiva.

Västerlandet kan bara räddas om vi gör som kineserna, koreaner och japanerna. Vi måste stänga gränserna för massmigration och utveckla vår ekonomi så att den klarar också en period av nedtrappning och anpassning till Jordens biologiska förutsättningar.

Det behöver givetvis inte innebära ett totalstopp för verkliga nyckelkompetenser att flytta. Det handlar om demografiskt försumbart få individer.

1 kommentar:

Kraxpelax sa...

Jag tycker du har rätt. Malthus gäller i huvudsak, globalt sett. Inte minst klimatkrisen beror just på överbefolkningen.