20 september 2010

Vändpunkten

Valresultatet är en vändpunkt i svensk politik. Alla vi som så länge varit oroliga för Sveriges framtid måste se det som ett tecken på att islossningen har kommit. Vi gratulerar Sverigedemokraterna och det svenska folket idag!

Vi förväntar oss att vårt folks framtid nu måste diskuteras också i riksdagen. Samtliga de gamla partierna måste få stå till svars för att invandringen eskalerat bortom all rimlig sans. Vi har de senaste tre åren haft så stor invandring att den antalsmässigt utmanar antalet födda barn. Var och en måste förstå att nationen Sverige kommer att ha byta ut sin befolkning om detta får fortgå. Redan nu finns så stora befolkningsgrupper av främmande folkslag att dessa kan bilda sina egna samhällen. Dessa vill inte låta sig integreras med det svenska samhället och vi svenskar har ingen anledning att försöka integrera oss med dem. Det är dags för Sverige att vakna upp. Det som många trodde var början till den verkliga äkta universella kulturen – den kommande världskulturen – visar sig vara just bara ”svensk kultur”, och den visar sig inte alls vara så attraktiv i många invandrargrupper. Svenskarna och deras etablerade partier måste vakna upp till att vår kultur, livsstil och själva vår biologisk fortlevnad är i fara.

Som Nationaldemokrat har jag inga illusioner om att Sverigedemokraterna verkligen rakryggat kommer att stå på ursprungsbefolkningen sida. Den uppgörelse som SD gjort med Syrianerna i Södertälje bådar inte gott. SD lovar Syrianerna fortsatt invandring till Södertälje i utbyte mot deras röster. Flera personer på SD:s kommunalvalslista i Södertälje är också nyinvandrade syrianer. Vi Nationaldemokrater ser detta som synnerligen graverande. I Södertälje är nämligen redan ca 1/3 av befolkningen födda i utlandet, de flesta är kristna irakier (de kallar sig syrianer, assyrier och kaldeer). SD tar däremot fasta på att syrianerna är aggressiva motståndare till islam. SD utvecklas snabbt mot att framför allt vara ett anti-muslimskt parti.

Svenskar flyttar från Södertälje. ND varnar för att Södertälje håller på att förlora all sin tidigare svenska karaktär och även den svenska befolkningen. Nationaldemokraterna är givetvis också oroade av islams frammarsch, men vi ser farorna också med andra religioner från Mellanöstern. Vad det gäller t.ex. våldsbrott och våldtäkter förefaller otrogna (som de själva kallar ”svennefierade”) muslimer och kristna från Mellanöstern och Nordafrika att vara en större fara än de som håller fast vid sin religion och kultur.

Nationaldemokraterna är ett etnopluralistiskt parti. Vi tror på att världen kan hysa många olika kulturer. Vi tror att dessa bäst odlar sin egen karaktär och etniska särart i egna nationalstater. För oss som lever i Sverige och härstammar från svenskar är uppgiften att bevara och vidareutveckla vår svenska kultur. Vi anser också att svenskarna har rätt och skyldighet att först och främst bevara sin egen kulturella och biologiska särart. Det gör vi bäst i nationalstaten Sverige utan massinvandring från främmande världsdelar.

Med detta sagt hoppas vi att Sverigedemokraternas inträdde i riksdagen kommer att öppna dörrarna för ett fördjupat och mer ärligt diskussionsklimat i dessa svåra och känsliga frågor.

Inga kommentarer: