17 september 2010

Förrädisk statistikUnder rubriken "SD:s ekvation går inte ihop" görs i DN 17/9 mycket förrädiska resonemang om Sveriges demografi.

Bilden ovan ger intrycket att befolkningssammansättningen svenskar/invandrare är ett givet faktum och bara kommer att ändras obetydligt.

Låt mig först påpeka att invandringen till Sverige är extremt stor i förhållande till den befintliga befolkningen. Den har varit extremt stor i mer än 20 år men blir i stort sett bara större och större. Invandringen är nu så stor att den kan tävla med antalet födda. Dvs. av två nya medborgare är en född och en invandrad. Av de avgående dvs. döda och utvandrade är majoriteten svenskar. Invandringen är i samma storlejksordning som invandringen till Amerika när den var som störst vid 1900-talets början.

För det andra. Flera invandrargrupper har väsentligt högre nativitet än svenskar och andra europeer. Somalier och araber har ca 4-5 barn/kvinna medan svenskar bara har 1,7 barn/kvinna.

För det tredje är invandringen så stor att främmande folkslag kan bilda sina egna samhällen i olika förorter. Det blir i praktiken "getton". I dessa finns inte längre motiv att integreras med svensk kultur. De som föds i dessa enklaver är lika lite "svenska" som sina föräldrar. Förmodligen blir inte heller tredje generationen "svenska" enligt någon rimlig mening.

Vad som pågår är att kungariket Sverige håller på att byta befolkning. Om 50-100 år kommer här att bo ett blandfolk av väsentligen medelhavsursprung (nordafrika och mellanöstern). Här kommer kanske fortfarande att finnas en minoritet av svenskar och en del andra nordeuropeer. Kanske kommer en stor del av den svenska ursprungsbefolkningen att försöka flytta till Norge, Danmark och Finland. Det är i alla fall vad som redan händer i mindre skala idag när svenskarna flyttar från Södertälje och Malmö till mer svenskdominerade samhällen i närheten.

Det visade diagrammet är djupt missvisande och i bästa fall helt meningslöst. Självklart kan inte andelen utlandsfödda bli så mycket större. Dessa får ju också barn och de blir ju enligt artikelns definition "infödda". Det diagram man skulle velat se är den etniska sammansättningen uppdelat på svenskar, europeer, utomeuropeer, och blandade.

Det är en vanvettig och livsfarlig missuppfattning att ett folk hela tiden måste öka i storlek för att kunna öka sitt "välstånd". Tvärtom visar att ekologisk expertis att Jorden som helhet är överbefolkad, och att befolkningarna i höginkomstländerna är särskilt påfrestande för ekosystemen. Alla folk, måste minska till antalet individer! Svenskarna har redan börjat minska i en måttlig och hanterbar takt. Vi har alla förutsättningar att kunna minska utan att ekonomin tar allvarlig skada. Med 1,7 barn/kvinna är vi säkra på att nästa generation är rimligt stor och inte har en oöverkomlig försörjningsbörda.

Vad som däremot kan förstöra alltihop är fri migration från högfertila, misslyckade, låginkomstkulturer till de relativt avancerade kulturer som börjat minska sin befolkningsstorlek. De senare har förutsättningar att uppnå långsiktig hållbarhet OM OCH ENDAST OM de inte tvingas på en befolkningsexplosion och kulturellt kaos genom invandring.

2 kommentarer:

Mikael sa...

Du måste vara ett väldigt udda exemplar. En fd konsthögskolestudent som är fritt tänkande och invandringskritisk. Jag tänker snarare på personer som Suzanne Osten och Carl Johan de Geer än en person med dina åsikter när jag hör "konsthögskolan". Jag kanske har fel?

Mikael sa...

Ska tillägga att du har en mycket intressant och välskriven blogg, har lagt till den i min bevakarlista.