24 september 2010

Moralpanik

Total moralpanik har drabbat landet efter att Sverigedemokraterna vunnit inträde i riksdagen. Många människor är uppenbart livrädda för vad de tror att Sverigedemokraterna står får. I nio fall av tio är det fördomar. Man är drabbat av sina egna föreställningar om vad man uppfattar som motsatsen till sina egna goda värderingar.

Kasta ut alla invandrare?

Det finns inte på SD:s program. Det vore inte heller möjligt att genomföra. SD menar att vi fått en stort antal problem genom massinvandringen de senaste 20-30 åren. ”Det första man gör när man har en översvämning är att stänga kranen”, som Jimmy Åkesson har sagt.
Att strama åt och minska inflödet är något helt annat än att ”kasta ut”.
Den befintliga befolkningen har hela tiden all rätt i världen att avvisa dem som ännu inte är medlemmar av vårt samhälle. Det är i princip samma rätt som den har som ordnar en fest alltid har att avvisa objudna gäster. Det är något helt annat än att ”kasta ut” de man tidigare bjudit och välkomnat.

Sverigedemokraterna vill ha en ren svensk kultur?
Folk älskar att räkna upp allt utländskt inflytande som bidragit till att forma en ”svensk kultur”. Man föreställer sig att Sverigedemokraterna skulle vara emot allt utländskt. Naturligtvis är det inte så. Svenskarna har sedan årtusenden av nyfikenhet och fri vilja undersökt främmande kulturer. Våra förfäder har givetvis plockat upp mängder av idéer från olika håll och gjort dem till sina. I de allra flesta fallen har det inte behövt ske genom invandring, men det har också skett genom invandring i begränsad omfattning. Exempel på det senare är skeppsbyggnadskonst från Holland eller Vallonsmide från det som nu är Belgien. Ingen Sverigedemokrat beklagar sådant utbytte av teknologi och kultur. Svensk kultur är en del av europeisk kultur. Vi har historiskt haft enormt mycket utbyte med andra nordeuropeiska länder, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, England.

Sverigedemokraterna är egentligen Nazister?
Journalisterna frossar i ”skuld genom beröring” (”guilt by association”). Det finns medlemmar i SD som en gång varit medlemmar i BSS (”Bevara Sverige Svenskt”). Det fanns medlemmar i BSS som hade nazistiska sympatier. Alltså var BSS nazistiskt. Alltså är Sverigedemokraterna Nazistiskt. Att 95% av medlemmarna anslutit sig efter år 2000. Att 95% av medlemmarna endera aldrig varit medlemmar i ett politikst parti, eller har varit medlemmar i ”vanliga demokratiska” partier spelar ingen roll. Inte heller finns det några nazistiska referenser i program. EXPO gjorde ett ”avslöjande” någon vecka före valet om att 45 sverigedemokrater hade nazistiska kontakter. Som ”bevis” anfördes att X köpt en bok eller skiva med ”nazistiskt” innehåll. Eller att Y varit medlem i Nationaldemokraterna. Nationaldemokraterna påstås vara ”nazistiskt”, men det ju inte heller sant. Nationaldemokraterna har en annan syn på etnicitet och kultur men de är lika lite som Sverigedemokraterna några nazister.
Med samma sätt att associera misstänkta kontakter kunde man med mycket större rätt kunna hävda att Vänsterpartiet är ett Stalinistiskt parti som planerar ett system av arbetsläger, ett svenskt Gullag, i Norrland.
Det skulle också var lätt att visa att både Socialdemokraterna och Centerpartiet ”egentligen är nazistiska” partier.

Sverigedemokraterna är ett odemokratiskt parti?

Vad har man fått det ifrån? Jo, logiken är ju att eftersom SD ”egentligen är nazister” och nazismen var en odemokratisk ideologi så måste också SD ”egentligen” var ett odemokratiskt parti. Helt befängt alltså.

Om Sverige är ett demokratiskt land har folket all rätt att rösta fram ett parti som skärper invandringspolitiken. Precis lika stor rätt som andra delar av folket har att rösta fram partier som tävlar om att öka invandringstakten.

*

Jag delar inte fullt ut Sverigedemokraternas ståndpunkter, men i det här situationen är det viktigt att försvara Sverigedemokraterna mot huvudlösa och absurda angrepp.

Inga kommentarer: